Village House Naoussa

Restoration Completed

PROJECT: Village House Reconstruction
LOCATION: Naoussa, Paros Island
CLIENT: Private

ARCHITECTS: G&A Evripiotis
PHOTOS: Alexandros Papanikolaou, Angeliki Evripioti